Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Arnfinn Seim

Fastlege og Kommuneoverlege

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Fastlegepraksis:

Rissa legekontor tirsdag og fredag

Nikolai Havn Sæther

Fastlege og smittevernoverlege

Almennlege under spesialisering

Fastlegepraksis:

Rissa Legekontor: mandag-tirsdag-onsdag og fredag

Råkvåg: Torsdager

Jörg Sallaba

Fastlege og Ass. Kommuneoverlege legevakta

Spesialist i allmennmedisin

Fastlegevirksomhet:

Rissa legekontor mandag, onsdag, torsdag og fredag

Råkvåg legekontor tirsdag

Ghita Holten-Lund

Fastege og kommuneoverlege m/ ansvar for sykehjem

Fastlege

Sykehjemslege

Fastlegepraksis: 

Rissa legekontor: Mandag-Tirsdag-Torsdag-Fredag

Ivanna Øien

Fastlege og helsestasjonslege

Spesialist i allmennmedisin

Fastlegevirksomhet:

Rissa legekontor mandag, tirsdag,onsdag,  og fredag.

Helsestasjon torsdager.

 

 

Anna Magdalena Fic

Fastlege

Allmennlege under spesialisering

Fastlegevirksomhet:

Rissa legekontor mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Skal ha et år med spesialisering på Levanger sykehus fra september 2021-2022. 

 

Kaushal Kumar

Sykehjemslege og Fastlege

Almennlege under spesialisering

Vikar lege med lengre vikariat

Fastlegepraksis: 

Rissa legekontor. 

Varatharasan Ananthan

Fastlege, sykehjemslege og helsestasjonslege

Allmennlege under spesialisering

Fastlegepraksis:

Leksvik legekontor tirsdag, onsdag og torsdag

Vanvikan legekontor mandag og fredag

Spesialisering i perioden september 2021- september 2022, og vil ha noe redusert fastlegevirksomhet i denne perioden. 

Ali Naseribafrouei

Fastlege

Almennlege under spesialisering

Fastlegepraksis:

Leksvik Legekontor: mandag-tirsdag-onsdag og fredag

Vavnikan legekontor: Torsdager