Ansatte


Grete Tvenning

Virksomhetsleder legetjenesten i Indre Fosen kommune

Arnfinn Seim

Fastlege og Kommuneoverlege

Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Fastlegepraksis:

Rissa legekontor tirsdag og fredag

Kjersti Strømmen

Fastlege og Kommuneovelege psykisk helse og rus

Allmennlege

Fastlegepraksis:

Leksvik legekontor mandag, onsdag og fredag

Vanvikan legekontor tirsdag og torsdag

 

Jörg Sallaba

Fastlege og Kommuneoverlege legevakta

Allmennlege

Spesialist i allmennmedisin

Fastlegevirksomhet:

Rissa legekontor mandag, onsdag, torsdag og fredag

Råkvåg legekontor tirsdag

Cheneso Moumakwa

Fastlege og Kommuneoverlege sykehjem

Allmennlege

Under spesialisering

Fastlegepraksis:

Rissa legekontor mandag, onsdag og torsdag

Varatharasan Ananthan

Fastlege og sykehjemslege

Allmennlege

Fastlegepraksis:

Leksvik legekontor tirsdag, onsdag og torsdag

Vanvikan legekontor mandag og fredag

Eva Folstad

Fastlege og helsestasjonslege

Allmennlege

Spesialist i allmennmedisin

Fastelgepraksis:

Leksvik legekontor alle dager

Anna Magdalena Fic

Fastlege og sykehjemslege

Allmennlege under spesialisering

Fastlegevirksomhet:

Rissa legekontor mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

 

Fakher Naamneh

Fastlege og sykehjemslege

Fastlegevirksomhet:

Rissa legekontor alle dager i uken

Isabelle Fritzson

Fastlege

Allmennlege

Spesialist i anestesi og smertelindring

Fastlegevirksomhet:

Rissa legekontor 2-3 dager i uken

Ivanna Øien

Fastlege og helsestasjonslege

Allmennlege

Fastlegevirksomhet:

Rissa legekontor mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Per Husby

Fastlege

Lege under spesialisering

Fastlegevirksomhet:

Rissa legekontor mandag, tirsdager, onsdag og fredag

Råkvåg legekontor torsdag

Thine Gjervan Kirkeby

Turnuslege

Trunsulege i perioden 1.september 2017 til 28.februar 2018

Turnuslegen kan ikke være fastlege

Trude Hansen

Turnuslege

Turnuslege i perioden 1.september 2017 til 28.februar 2018

Turnuslegen kan ikke være fastlege

John Martin Teigen

Avdelingsleder legetjenesten og legevakta

Marit Ingebrigtsen Vaarheim

Enhetsleder helsetjenesten